Няколко иновативни пейки

От 4 до 28 август в Бетахаус ще се състои изложба на идейните проекти на избрани участници в конкурса за иновативна пейка в изложбата "Иновации в парка". Също така ще имате възможност да видите визуализации на сградите в първия научно-технологичен парк в страната. Експозицията ще бъде представена от Елица Панайотова, изпълнителен директор на София Тех Парк АД, която ще разкаже повече за развитието на проекта и неговото официално откриване в края на годината.

„София Тех Парк“ АД е изпълнител на първия научно-технологичен парк в България, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели в: