НРБ-литературата: история, понятия, подходи

Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – книга 5

Изданието се публикува в рамките
на научно-изследователската програма
Литературата на Народна република България
(1946–1990)
реализирана от Департамент “Нова българистика”
на Нов български университет

Сборникът съдържа текстове от проведения между октомври 2011 и май 2012 г. научен форум „Литературата на НРБ: история, понятия подходи“, организиран от департамент „Нова българистика” на НБУ и LiterNet Медиа. Първоначално появилите се в liternet.bg 27 студии, статии и рецензии от 17 български изследователи представляват мащабно въведение към важни проблеми от историята на литературата от епохата на комунистическия режим – модели и теоретически визии върху различни аспекти на литературата и литературното поле между 1944 и 1990 г.; литературноисторически хипотези върху отделни времеви зони; студии за конкретни (персонални, издателски, текстови) казуси, демонстриращи колкото богатството от сюжети през 40-те/80-те години на ХХ век, толкова и типологическите сходства между някои от тях; аналитични отзиви за книги, посветени на литературата на НРБ. Сборник, който предчувства появата на една бъдеща История на литературата на Народна република България.

Досега в поредицата “Литературата на НРБ: история и теория” са публикувани следните издания:

Социалистическият реализъм: нови изследвания. Поредица “Литературата на НРБ: история и теория” – книга 1, съст. Пламен Дойнов, НБУ, С., 2008.

Соцреалистически канон / Алтернативен канон. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – книга 2, съст. Пламен Дойнов, ИК „Пан”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2009.

Между мечтата и утопията. Нови изследвания и документи за Пеньо Пенев. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – книга 3, съст. Пламен Дойнов, ИК „Пан”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2009.

Пламен Дойнов. Алтернативният канон: Поетите. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – книга 4. НБУ, 2012.

Сподели в: