Нормативен наръчник за „Защита на потребителите”

„Сиби” пусна на пазара уникален нормативен наръчник на потребителя, съдържащ текстове и извлечения на повече от 15 закона, касаещи правата на потребителите в България

Всеки един от нас се сблъсква в ежедневието си с многобройни ситуации, които го поставят в ролята на потребител на стоки и услуги от различни сфери на съвременния живот – храна, вода, транспорт, енергия и др. Дори новините, които гледаме, стигат до нас, защото сме потребители на предоставяната ни информация. Да не говорим за многобройните реклами, които привличат вниманието ни непрекъснато и навсякъде. Може би мнозина смятат, че тези отношения се регулират от българското законодателство със Закона за защита на потребителите. Но малцина знаят, че има много други нормативни актове, които регулират детайли от сложната нормативна мрежа, касаеща нас, потребителите.
Например, ако като потребител ползвате услугите на туристическа агенция за пътуване, то задължителната информация, която тя трябва да ви предостави, е регламентирана в Закона за туризма. Ако като потребител, купувайки си хляб от магазина, искате да разберете дали неговият етикет съдържа задължителните по закон елементи, трябва да направите справка в Закона за храните.
За да помогне на българския потребител да се ориентира по-добре в лабиринта от права, които му дава законодателството, издателство „Сиби” пусна на пазара актуалния сборник „Защита на потребителите”. Със своето богато съдържание и лесния и компактен достъп до нормативната уредба, който предоставя, изданието е своеобразен нормативен наръчник за потребителите в България.
Освен Закона за защита на потребителите, сборникът включва още пълните текстове на Закона за потребителския кредит, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за дейностите по предоставяне на услуги, както и извлечения от други 10 закона, които съдържат потребителска защита: Закон за храните, Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закон за техническите изисквания към продуктите, Закон за измерванията, Закон за туризма, Закон за здравето, Закон за тютюна и тютюневите изделия, Закон за защита на конкуренцията, Закон за радиото и телевизията.
Сборникът „Защита на потребителите” ще бъде ценен пътеводител за всеки, който желае да подобри правната си грамотност като потребител, но ще бъде от полза и за търговците и производителите.

ИК "Сиби"

Корична цена: 9,20 лева

Сподели в: