Нов български университет с алтернатива на класическото обучение в българските училища

На фона на последните данни от международното проучване PISA, че българските ученици влошават резултатите си, Нов български университет предлага театрални подходи в училищното образование. Идеята е да се провокира интереса на детето към учебния материал чрез игрови метод на преподаване, ориентиран към духа и тялото му. Целта е учениците да изучат материала като бъдат въвлечени в различни ситуации и възприемат знанията през емоциите. В процеса на играта се променя интериора на учебната стая и учениците приемат роли, съобразно епохата и ситуацията в учения материал по конкретния предмет.

В час по история за 11. клас например, в урока за Рухването на Берлинската стена учениците са провокирани да построят от чинове, оцветят и „разрушат“ Берлинската стена. В час по физическо възпитание се преподава капоейра, а думите от урок по английски не се записват в тетрадка, а оживяват изиграни от учениците.

В проекта „Учене чрез игра“ участват студенти и дипломанти от програма „Театър“ на НБУ.

Анкетите сред децата за емоционалната им удовлетвореност показват, че игровия модел е по-привлекателен за тях, а мотивацията им за учене е по-голяма.

До момента проектът е осъществен в 18 СОУ „Уилям Гладстон“, Национална търговско-банкова гимназия, 28 СОУ „Алеко Константинов“, 76 ОУ „Уилям Сароян“, НПМГ, 116 СОУ, НСУ „София“ и други.

Заповядайте на 19 декември от 11.00 ч. в Университетски театър на НБУ на презентация на този игров метод на преподаване със студентите от четвърти курс от Департамент „Театър“ на НБУ и учениците от Национално средно училище „София“ от 3., 4. и 9. клас, с преподаватели Теодора Сотирова и Кирил Кирилов на урок по Музика, Литература, Математика, Човекът и общество и Публична реч.

Презентацията е база за разговор за българското образование – състояние и перспективи.

Инициативата се извършва в рамките на проекта на УТ на НБУ „Театърът на твоята история – Твоят театър“, финансиран от НФК, програма Социално ангажирани изкуства. Ръководител на проекта „Учене чрез игра“ е гл. ас. д-р Антоанета Петрова.

Филм „Аз уча – играейки“, по идея на гл. ас. д-р Антоанета Петрова,
режисьор Павел Веснаков:

https://wetransfer.com/downloads/b0ace5ba8957bbd6fcdf8a84be40263820191216094717/29db7b9006715b194361f522003e1f5820191216094717/034749

 

Сподели в: