Новият брой на списание алтера Академика

На 6-ти март (четвъртък) 2008 г. от 18.00 ч. в зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски” ще бъде представен новият брой на списание алтера Академика. Това ще бъде реално първата официална премиера на списанието. Входът е свободен.

алтера Академика
е сезонно теоретично списание за философия, хуманитаристика и социални науки, излизащо от 2007 г. Всеки брой има тематично обособени ядра, чиято цел е да стимулират дискусии и дебати по въпроси, важни с оглед на онова, което бива наричано “съвременна ситуация”. В списанието се отрежда място и за необвързани с темата на броя текстове, които представят разнообразните насоки в българските и международните теоретични изследвания. Включен е и раздел за рецензии върху наскоро излезли български и чуждестранни книги, както и върху проблеми на българските научни преводи.

Новият брой е посветен на Власт и Перспективи. Двете теми са преплетени, като от една страна са представени различни перспективи към властта, а от друга, е разгледана властта на перспективата. Текстовете, посветени на проблема за властта, съумяват да откроят това привидно ясно понятие по нов и неочакван начин. През текстовете на Калин Янакиев, Владимир Градев, Мартин Осиковски, Тодор Христов читателят непрестанно бива изправян пред нуждата да преосмисли улегналите си мнения по въпроса. Темата Перспективи на свой ред представя един колкото забавен, толкова и сериозен диалог от Ханс Блуменберг с главен герой Лихтенберг. Разгледан е перспективизма при Ницше, раждането на геометричната перспектива в Ренесанса, употребата на художествената перспектива като повествователен модел от Вирджиния Улф… В този брой необвързаният пряко с никоя от темите текст е анализ на Рени Йотова върху скандалната книга Историята на О.

Сподели в: