НМ "Земята и хората" празнува 25 годишен юбилей

Създаден преди 25 години, благодарение щедрите дарения на 653 български и чуждестранни учени, интелектуалци, колекционери и над 230 институции и фирми, чрез Националния дарителски фонд  “13 Века България”, Националният музей “Земята и хората” се превърна в храм на дарителството.

Мисията на музея е: да съхранява за бъдните поколения минералите като част от неживата природа, която човек руши без да вникне в нейната същност; да съдействува за ефективното и устойчиво използване на минералните суровини и материали; да съдействува за формирането на хуманистично и неконсумативно отношение към Природата.

За постигане на своята мисия Националният музей “Земята и хората” извършва разнообразни дейности:събира, изучава, съхранява и показва минерални образци и материали; осъществява разнообразни проекти – научни (обработка на музейните фондове, симпозиуми, тематични временни изложби, лектории), културни (концерти, изложби, фестивали, конкурси, рецитали), иновационни (представяне на високотехнологични центрове, научни институции, български изобретения) и природозащитни (представяне на национални програми и издания, международни организации и фондове). Благодарение на своята обществена ангажираност, той заема своето достойно място сред културно-образователните средища на столицата и страната.

На 19 юни 1987 музеят отвори врати за първите си посетители и ежегодно на тази  дата чества своя Ден на дарителя. На организираното тържество се отчитат публично резултатите от едногодишната дейност на музея; връчват се свидетелства за дарения; откриват се временни експозиции, като особена почит се отдава на дарителите.

Сподели в: