Николай Майсторов представя своята изложба „Сътворение”

Библията –– Словото Божие, книгата на книгите, е неизменна тема за художниците от всички епохи след началото на новата ера, както за тях, така и за  Николай Майсторов тя е търсене на истината, философия, възприятие, начин да се осмисли битието, поглед към живота като изпитание. Интересът към библейските сюжети и тяхното тълкуване за автора е „провокация в най-общ смисъл, обръщане към съществуването, екзистенцията. Извлечение от Библията, което не е илюстрация, а симбиоза.” 
Изложбата „Сътворение” е контрапункт на предишните изложби и представяния на Майсторов, обобщаващи творби от цикъла  „Апокалипсис” по Новия Завет.  Сега той се обръща – към Стария Завет /към Първа книга – Битие/ и Създаването на света или „Сътворението”. Той говори отново със своеобразния си  експресивен,  хиперболизиращ език, с характерната си образност и драма.

Изложбата включва 28 голямоформатни акрилни композиции 3 х 2 метра, разположени на етаж 1 и около 200 проекта /етаж 2/ изпълнени в акрил, пастел, акварел, туш, молив и креда, набелязващи разгръщането и развитието на цикъла в работния процес. Всички произведения са изготвени през последните осем години /2000-2008/.

„Сътворение”
Изложба Николай Майсторов
15 април – 13 май
СБХ, ул. „Шипка” 6

етаж 1 и 2

Сподели в: