Национална психодрама конференция

Българско дружество по психодрама и групова терапия “Измерения на срещата – психодрама практики” организира национална психодрама конференция – София, в Център за култура и дебат “Червената къща” в дните от 28-ми до 30. IX. 2007 г.Програмата
на конференцията включва поредица от събития, част от които се провеждат в голямата група (пленарни сесии, сесии в голяма група, затварящи сесии), докато други протичат паралелно в по-малки групи под формата на уъркшопи и презентации (работни сесии).

Конференцията съдържа общо 4 работни сесии: 1 – в петък, 2 – в събота и 1 – в неделя. Всеки ден от програмата започва с пленарна сесия и приключва със затваряща сесия; в петък и събота е предвидена и по една социодраматична сесия в голямата група.

Различните доклади, презентации и уъркшопи са разпределени в няколко основни тематични области, а именно:

  • Клинични практики (КЛП)
  • Креативни практики (КРП)
  • Образователни и организационни практики (ООП)
  • Психодрамата в огледалото (ПО)

Всяка една от тези области отразява, от наша гледна точка, определен аспект на приложение или “практикуване” на психодрамата и по този начин обогатява нашия опит – от въпросите, касаещи теорията, техниката, методологията и клиничния контекст на психодрама – терапията (Клинични практики, КЛП), през интердисциплинарни и приложни аспекти на метода в сферата на изкуствата и креативната терапия (Креативни практики, КРП), образованието, професионалното и организационно консултиране (Образователни и организационни практики, ООП), до фундаментални въпроси, касаещи парадигмата на психодрамата и нейната саморефлексия като теория и метод, нейната история и контекст, както и идентичността и мястото на психодрама-терапевта (Психодрамата в огледалото, ПО).

1. Поради ограничения в бюджета, пълната програма ще бъде на разположение единствено в електронен вид като на място участниците ще получат график на конференцията, но не и описания на презентациите, както са дадени по-долу.

2. Окончателната версия на този график ще е на разположение на място. Възможни са малки промени и размествания, без съществена промяна на съдържанието.

Допълнителна информация и актуални новини по организацията на конференцията можете да получавате от уебсайта на Дружеството: www.psychodrama-bg.org.

УС на БДПГТ и Организационен комитет на Конференцията

psychodrama.bg@gmail.com

Сподели в: