Национална изложба живопис "Близка дистанция" се открива довечера в София

Национална изложба живопис „Близка дистанция” се открива довечера от 18 часа в София – в Националния център за съвременно изкуство, ул „Шипка“ 6 ет. 1 и 2
В нея участват над 100 български живописци, между които Димитър Грозданов, Десислава Денева, Дора Кънчева,  Йордан Спиров, Елена Панайотова, Ива Владимирова, Илиян Лалев, Румен Лаптев, Донка Павлова, Симеон Стилов, Ивайло Попов, Димитър Труканов, Деля Чаушева, Деян Янев,Димитър Яранов, Ива Яранова, Венцислав Занков, Цветан Стянов, Пенка Минчева, Мария Райчева, Нина Русева,  Михаела Власева,  Мария Чакърова и др.

Тематичната насоченост, подсказана със заглавието, търси и очаква проблематизиране на особено характерен белег на съвремието – ускорена и агресивна натрапчивост на посланията, с търсене на „печеливши” визуални кодове и обозначения в конкуренцията на образи, смисли и значения в информационната среда.
Темата може да бъде разбрана изключително широко в диапазона от социални релации, търсещи близка дистанция с действителността до философско–екзистенциални разпознавания и сближавания с вътрешна реалност, с Аза, погледнат отблизо. Възможно е да бъде видяна и предложена друга, утопична или бленувана реалност, като по-близка и по-съществена от т.н. обективна действителност.

„Близка дистанция” е смислов ключ и за зрителя, който може да потърси и познае от предложените му артистични послания онова, което стои най-близо в неговата лична дистанция.   

Сподели в: