Националната изложба "Дарението" се открива днес в Народната библиотека

Днес в 13.00 часа министърът на културата проф. Стефан Данаилов ще открие в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ Националната изложба "Дарението", съобщиха от Министерство на културата. Експозицията се представя по инициатива на Министерството на културата и Министерството на външните работи на Република България. Изложбата предоставя на широката общественост възможността да се запознае с част от движимото наследство, завещано на българската държава от Теодор Д. Димитров. Бивш служител на Министерството на външните работи, той е изпратен по международните спогодби на работа в едно от поделенията на ООН в Женева и е бил дългогодишен заместник-директор на библиотеката на ООН в Женева. Съорганизатори на изложбата са Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Държавната агенция "Архиви", Националният музей на българското изобразително изкуство, Националната галерия за чуждестранно изкуство, Националният исторически музей, Националният военно-исторически музей, Националният политехнически музей, Националният музей "Земята и хората", Етнографският институт с музей при БАН и Националният природонаучен музей при БАН.

Специалисти от институциите, в които е разпределено книжовното, документалното и колекционерското наследство на Теодор Димитров, са направили представителна извадка от своите бъдещи експонати и архивни фондове. Куратор на изложбата е д-р Елисавета Мусакова.

Експозицията включва старопечатни европейски книги от ХVІІ и ХVІІІ век, библиофилски издания, художествени албуми, книги и снимки на Теодор Димитров – дарение за Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"; разнообразни по вид документи, отнасящи се до личния живот на дарителя, до неговата роля на професионалист и общественик, до колекционерските му интереси – дарение за Държавната агенция "Архиви"; живописни платна на български художници, включващи и творби на Дечко Узунов, Петко Абаджиев и Златю Бояджиев – дарение за Националния музей на българското изобразително изкуство; впечатляващи колекции от азиатска и африканска традиционна скулптура и европейска графика – дарение за Националната галерия за чуждестранно изкуство; колекции от руски икони от ХVІІ – ХХ век, съдове за козметика, с вероятна датировка няколко хилядолетия пр. Хр., мебели – дарение за Националния исторически музей; военни карти, макет на кораб, скулптура и графика – дарение за Националния военноисторически музей; пет надкаминни часовници с бронзови скулптури, френско и швейцарско производство от ХІХ век, част от които с работещи механизми – дарение за Националния политехнически музей; лични, включително скъпоценни вещи на Теодор Димитров, както и отделни колекционерски образци – дарение за Етнографския институт с музей при БАН; геоложки образци с научна стойност – дарение за Националния музей "Земята и хората"; образци от живата и неживата природа – дарение за Националния природонаучен музей при БАН.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от  до 20 юни 2008 г.

Сподели в: