Национален литературен конкурс – Най-добър разказ 2012

Обявиха началото на националният конкурс "Национален литературен конкурс – Най-добър разказ 2012", организиран от онлайн книжарница slaveikov.bg, и с подкрепата на МОМН и Жанет-45. Основна цел на конкурса е да провокира участниците да открехнат интереса си към писането.

"Най-добрите художествени разкази освен, че ще бъдат наградени, ще бъдат публикувани и в специален сборник издаден от издателство Жанет-45, и широко разпространен в търговската мрежа. Една от най-важните цели на конкурса, също така е да се помогне на младите начинаещи таланти да намерят своя творчески път", съобщиха от организаторите.

Официален регламент на "Национален литературен конкурс – най-добър разказ 2012":

I.Организация

1.Конкурсът се организира от "Славейков.БГ" АД (175408084), София, бул. “Витоша” 36, ет. 4

2. Наградният фонд е осигурен от организаторите и партньорите на конкурса.
3. В конкурса могат да участват ученици до 12 клас включително.
4. В конкурса не се допускат до участие служители на "Славейков.БГ" АД и членове на техните семейства.
5. Конкурсът се организира само на територията на Република България.
6. Условията за участие се обявяват в сайтовете на организаторите, посочени по-долу, както и на Фейсбук страницата на конкурса.
7. Конкурсът не е обвързан с покупка на стоки или услуги.
8. Организаторът има право да променя условията за сроковете и др. точки, като измененията влизат в сила след публикуването им на сайта: www.slaveikov.bg, както и на страницата на конкурса във Фейсбук, но не и преди уведомлението и съгласуването със спонсорите и съорганизаторите.

II Продължителност и същност на конкурса

1. Конкурсът започва на 01.06.2012 г. и продължава до 01.09.2012 г. Участниците трябва да напишат художествен разказ (един, два, или максимум три) без стилови и тематични ограничения с обем от три до максимум петнадесет машинописни страници за всеки разказ. Целта на конкурса е да се развият творческите способности на учениците, да се провокира интересът към литературата, както и да се открият млади таланти за издаване на сборник разкази от водещо издателство за българска литература “Жанет-45”.
2. Конкурсът е разделен в две категории: за участници до и над 7-ми клас включително. За всяка категория са предвидени по една голяма, една малка и една поощрителна награди.

3. Определянето на финалистите ще се извърши между 10.09.2012 г. и 20.09.2012 г. Разказите ще бъдат оценени от специално избрано за целта компетентно жури, което ще обяви победителите на посочения сайт и в медиите.
4. Организаторите на конкурса не носят отговорност за изгубени не по-тяхна вина материали на участниците, за забавянето на пратки на оригинали, както и за всички възможни грешки, възпрепятстващи равностойното представяне на участниците. Организаторите не носят отговорност и за неполучени електронни писма или за друг вид съобщения, изпратени от участници в конкурса, както и за технически проблеми.

III Участие

1. Участниците трябва да напишат художествен разказ (един или два) без стилови и тематични ограничения с обем от три до петнадесет машинописни страници. Участниците изпращат готовите разкази на обявена електронна поща – razkaz@slaveikov.bg, придружени от трите имена, години, клас и училище и телефон за контакт.

2. След изтичане на срока за подаване, журито определя финалистите, уведомява ги писмено и по телефон. На обявена в последстие дата се обявяват победителите и деня и мястото на награждаването.

IV. Награди

Организаторите не носят отговорност за неполучена награда поради грешно посочени координати от страна на участника.

Награди:
1-во място и за двете групи – Ваучер на стойност 150 лв. за пазаруване на книги в slaveikov.bg, абонамент за National Geographic за 2013 г., учебници (за по-големите класове), материални награди и публикуване на разказа в специален сборник от ИК “Жанет-45”.
2-ро място и за двете групи – Ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване на книги в slaveikov.bg, абонамент за National Geographic за 2013 г., учебници (за по-големите класове), материални награди и публикуване на разказа в специален сборник от ИК “Жанет-45”.

3-то място и за двете групи – Ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване на книги в slaveikov.bg, абонамент за National Geographic за 2013 г., материални награди и публикуване на разказа в специален сборник от ИК “Жанет-45”. 

Периодът напровеждане на литературния конкурс ще бъде до 01 септември 2012 година. Без конкретна тема, както и без литературни стилови ограничения. Общият награден фонд на конкурса е над 2000 лева.

Сподели в: