Национален конкурс за поезия "Христо Фотев" 2008

Община Бургас, Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Министерството на културата обявяват Национален конкурс за поезия “Христо Фотев” 2008.

Право на участие имат поети от цялата страна, издали книги от 1.01.2006 до 1.06.2008 г.

Наградата ще бъде връчена от кмета на града г-н Димитър Николов на 10 октомври 2008 г. – в рамките на Есенните литературни празници в Бургас.

Книгите в три екземпляра се изпращат на адрес:
8000 Бургас
ул. Александровска” 26
Отдел “Култура” (за конкурса “Христо Фотев”)

Краен срок: 1 юни 2008 г.

Справки на тел.: 056/ 840 480
056/ 840 915, вътрешен 215 или 211

Статут на националния конкурс за поезия “Христо Фотев”

“И аз осезавам тоя целия свят, там в Бургас”
Христо Фотев

А. Общи положения:

1. Националният конкурс за поезия на името на Христо Фотев се посвещава на големия бургаски поет.
2. Конкурсът се организира от Община Бургас, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Министерството на културата.
3. Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на град Бургас.
4. За подготовката и организацията на конкурса се създава организационен комитет с представители от Община Бургас, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Министерството на културата.
5. Националният конкурс за поезия на името на Христо Фотев се провежда в Бургас на всеки две години на рождената дата на поета 25 март.
6. Книгите, изпратени за конкурса, се оценяват от жури, което излъчва Националната награда. Журито се определя от Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Община Бургас, и се утвърждава от кмета на Бургас.
7. Националната награда “Христо Фотев” не се връчва за книги, издадени посмъртно.

Б. Условия за участие:

1. За наградата за поезия “Христо Фотев” могат да кандидатстват български поети, издали книги през последните две години (2006 и 2007 г.).
2. Книгите, участвали в конкурса, не се връщат на авторите, а се даряват на РБ “П. К. Яворов” – Бургас
3. Краен срок за изпращане на книгите – 1.06.2008 г.

В. Награда на конкурса

 Авторът, определен за носител на Националната награда “Христо Фотев”, получава пластика от Съюза на българските писатели, парична премия в размер на 2 000 лева и диплом от Община Бургас.

Сподели в: