Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”

Дирекция “Култура” на Столична община, в партньорство с Регионален инспекторат по образованието – София, организира втори Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”.

Конкурсът е част от Календара на културните събития на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 г.

Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Всеки автор може да участва с приказка /до три печатни страници/, в пет екземпляра, изпратени в запечатан плик, като приложи лични данни /трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка/.

Н А Г Р А Д И /за двете възрастови групи/:

Първа награда – лаптоп

Втора награда – мобилен телефон

Трета награда – мобилен телефон

Поощрение – книги

Творби ще се приемат до 15 ноември 2012 г., включително, до 17.00 ч., в Деловодството на Дирекция «Култура» или изпратени по пощата /важи пощенското клеймо/, на адрес:

София 1000

пл. «Славейков» №4, ет.4

Дирекция «Култура»

За конкурса «Ще ти разкажа приказка»

Материали не се връщат.

Награждаването на победителите и представянето на сборника с творбите им ще се състои през месец януари 2013 г.

Телефон за информация: 986 22 78

Сподели в: