"Науките и изкуствата" – лекция на проф. Александър Кьосев

На 12 март, четвъртък, от 19:00 в Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ, ще се състои открита лекция на проф. Александър Кьосев на тема „Науките и изкуствата. Произход на разграничението“.

 Повече за събитието:

Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:”, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“, Национална художествена академия, Национален Център за Суперкомпютърни приложения и ЦЕРН, работят върху създаването на платформа „Наука и Изкуство” в България. Целта е изграждане на методология, обединяваща изследванията, провеждани на атомно и молекулярно ниво, в симбиоза с неврология, психология, музикално, танцово, театрално и визуално изкуство. Заедно по този проект работят учени (физици, химици, биолози, медици и др.) и хора на изкуството (артисти, балетисти, композитори, художници). Идеята е да се изработи единна платформа, която по атрактивен начин, чрез включване на сетивни възприятия и активно участие на зрителите в познавателния процес, да породи интерес към съвременните наука, технологии и изкуство.

На първата сбирка проф. Александър Кьосев (Катедра История и теория на културата, Философски факултет, СУ) ще изнесе лекция на тема „Науките и изкуствата. Произход на разграничението“. Лекцията е предназначена за неспециалисти и предлага популярен исторически преглед върху отношенията между науки и изкуства. Тя ще опише „от птичи поглед“, т.е. опростено и схематично, трансформациите на понятийните системи, метафорите и нагледите, чрез които се мислят и практикуват научните и художествени дейности.

Във фокус ще бъдат променливите граници, които възникват исторически между тях – колко различно е „всекидневието“ им, как необходимите за тях компетентности се създават в различни образователни системи, как се вписват в неприличащи си институционални рамки, как и защо получават различни типове обществено признание.

Сподели в: