Натура 2000 представя изложба ,,Най-доброто от България и Европа”

До 18 август тридесет и две платна от различни защитени зони в България и Европа са инсталирани в градинката пред Народния театър „Иван Вазов” като опит да се покаже Европейската екологична мрежа Натура 2000 в нейната същност – спиращи дъха гледки, впечатляващи скални образувания и езера, красиви и интересни растения и животни. В изложбата присъстват и едни от най-чувствителните местности, обект на застрояване и нездрав инвестиционен интерес, предизвикали неведнъж общественото внимание и масови протести – Иракли, Кара дере, Камчийски пясъци, Пирин, Странджа и др. Не са спестени и опасностите, които продължават и до днес да застрашават защитените зони и видове в България – бракониерство, застрояване, нерегламентиран лов и др.

Изложбата представя и потенциала на Натура 2000 местата за развитие на регионите и осигуряване на ползи за местната общност. Включени са и някои добри примери от Гърция и Финландия, които показват как правилното управление на защитената природа може да носи значителни приходи от екотуризъм, фототуризъм, наблюдение на птици и др.

Натура 2000 – най-доброто от България и Европа” задава въпроси, прави равносметка на направеното до момента в защита на природата, разкрива действието или бездействието на институциите и призовава към обществена подкрепа, за да се запази това изключително природно наследство.

Сподели в: