Насърчаване на четенето от самото начало

Насърчаване на четенето от самото начало: идеи и проекти за насърчаване на четенето при децата. Лекции и уъркшоп ще се проведат на 0708 май 2012г. в Гьоте-институт.

Анке Марк-Бюрман от Академията за насърчаване на четенето при Фондация Четене към Библиотеката Готфрид Вилхелм Лайбниц и Улрике Вебер от Фондация Четене представят теоретичните основи на насърчаването на четенето, на социализацията му в семейството, както и актуални проекти и кампании за насърчаване на четенето особено в предучилищна възраст, за насърчаване на мотивацията за четене в Германия, в това число проекта „Lesestart“, „Bücherbabys“, „Lesescouts“ и много други идеи и възможности за съвместна работа на библиотеки, детски градини и училища, които ще бъдат разработени в уъркшоп.

Ще има симултанен превод немски-български.

Заявка за участие до 04 май 2012 bibl@sofia.goethe.org

Сподели в: