"Направи си сам: живот без боклук" приключи

Приключи есенното издание на конкурса „Направи си сам: живот без боклук“, организиран от екологично сдружение „За Земята“ [1].
През месец октомври участници от София, Варна, Сливен, Казанлък и Асеновград изпълниха идеите за намаляване на отпадъците и вдъхновиха своите съграждани да се включат в инициативите.

Всички проекти доказаха, че с малко средства – по 200 лв на проект – и само за няколко седмици,  можеш да направиш положителна промяна в ежедневието на града си и да намериш съмишленици. Всяка една от инициативите е дългосрочна и ще продължи да помага за разделното събиране на отпадъци още при източника, компостиране, повторна употреба, както и за екологичното образование за най-малките.

По няколко думи за всеки от тях:
Aтелие Трион [2] от София  сътвориха "Любезната кофа" – кофа за разделно събиране на отпадъци, която ти благодари, като хвърлиш своя отпадък. Тя е поставена в пространство на CultureLab – място приютило голям брой млади артисти.

ОЦОСУР (Обществен център за околна среда и устойчиво развитие) [3] от Варна -Проектът „Спасители на книги” стана част от дългогодишната кампания на ОЦОСУР за събиране на хартия „Лист по лист“. Доброволците от Варна се заеха със събиране, реставрация, ремонт и възпроизвеждане на съдържание на стари книги и така вдъхнаха нов живот на над 50 книги.

Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“ [4]от Сливен се включиха с артистичния проект "Боклук АРТ", насочен към ученици. Над 100 деца се включиха в творчески работилници, свързани с повторна употреба на материали, а някои си ушиха рокли от найлонови торби и организираха модно ревю.

Най-малките участници в конкурса бяха децата от детска градина ”Никола Вапцаров“ в Асеновград. Заедно с учителката им Мариана Дафчева децата проведоха много практически занимания за разделно събиране и повторна употреба, а накрая завършиха с празника „Враг голям съм на боклука”, в който се включиха и техните родители.

Град Крън, община Казанлък, вече има обществен компостер [5], благодарение на фермата WasteNo More [6]. В него жителите могат да изхвърлят своите органични отпадъци – градински и хранителни и така да произвеждат компост – плодородна почва, вместо да ги хвърлят на сметището или да ги горят. Разбира се, проведе се и информационна кампания и практически занимания с учениците в местното училище как да се компостира.
За контакти: Данита Заричинова danita@zazemiata.orgтел: 0887 580 788

Бележки
[1] Конкурсът е част от кампанията на Екологично сдружение „За Земята“ за въвеждане на идеята за „Нулеви отпадъци“ в България – “Нулеви отпадъци” е стратегия за намаляване на отпадъците чрез разделно събиране при източника, повторна употреба, поправяне, рециклиране и компостиране, промяна в дизайна на опаковките. Стратегията отхвърля напълно изгарянето на отпадъци и заравянето им в сметища. „За Земята“ е част от мрежата Zero Waste Europe.
[2]   https://www.facebook.com/atelietrion/info
[3] http://www.ecovarna.info/
[4]  https://www.facebook.com/BlyanZaRomantikaCvetyaIKosmos
[5] Компостерътпредставляваприспособлениезакомпостиране–аеробно (приналичиенакислород),биологичноразгражданенабиоотпадъци, събраниразделноприизточника, прикоетосеполучавакомпост–богатнахумуспочвоподобрител.Компостеритемогатдасасъвсемпростисъдовезасъбиране и контролираногиененабиоотпадъциилипо-сложнимеханичниилиавтоматизиранисистеми.
[6] www.wastenomo.eu

Сподели в: