Най-щастливият човек на света с нова книга

Компилация от някои от най-поучителните текстове от тибетската будистка литература ни представя най-щастливият човек в света – френският молекулярен биолог и будистки монах Матийо Рикар, който ни предлага учебник по емоционален и духовен баланс в сборника „Пътища на духа“ (ИК „Изток-Запад“).

Будизмът е не просто една от основните световни религии. Възникнала първоначално в Индия, тази религиозна философия успява да се установи трайно и в Китай, упражнявайки дълбоко влияние върху обществото от V век насам. Отговаряйки на въпроси, с които човек рано или късно се сблъсква (за бягството от болката, от мизерното съществуване в утрешния ден, за смисъла на смъртта и откъсването от материалните блага), словото на будизма успява да завладее бедни и богати в Китай с достъпността си. Сам по себе си будизмът е път на познание, който води до освобождаване от страданието с главна цел пробуждане. Той е едновременно мъдрост, основана на точно разбиране на действителността, на освобождаване от разстройващите емоции и от породените от незнанието лични вътрешни мъгли. Практикуването на будизма се състои в отстраняване на причините за страданието, с което обикновено сме свикнали и към което сме привързани като към любима вещ. Идеята на будистките учения не се състои в претоварване на духа с многобройни информации, а в овладяване единствено на познанията, необходими да се освободим от цикъла от съществувания, обусловени от незнанието и болката (т.нар. сансара).

Сборникът „Пътища на духа“ съдържа същността на будисткия път, особено в неговия най-практически вид, а именно: използването на всеки миг от съществуването за напредване към Пробуждането. Будисткият път е структуриран по такъв начин, че да проследява и да помага в постепенността и последователността на вътрешната промяна, в която всеки етап логично води към следващия. Удивителният Матийо Рикар, автор на „Лотосът и квантът”, твърди, че за да тръгнем действително и успешно по пътя на промяната, на първо място трябва да започнем с напълно откровен размисъл за собственото си положение: Докъде сме стигнали в своя живот? Какви са били приоритетите ни до момента? Какво можем да искаме още за времето, което ни остава да живеем?

Това размишление обаче има смисъл само ако човек чувства, че промяната е едновременно желана и възможна, а именно: може ли самият той да твърди, че нищо не трябва да бъде подобрено в живота му и в света около него и реално само от него ли зависи да го реши? „Пътища на духа“ съдържа както слова на Буда и някои учения на големите будистки учители в Индия, цитирани често в тибетските трудове, така и речник с определения на основните понятия от будизма, срещани в текстовете на антологията.

Рикар завършва молекулярна биология в престижния институт Пастьор в Париж през 1972 г. Въпреки качественото образование и впечатляващата научна кариера като асистент на Нобеловия лауреат Франсоа Жакоб, Рикар решава да изостави досегашния си живот, посветен на науката, заминава за Тибет и става будист. Днес той е сред най-видните специалисти по будизъм и съпровожда Далай Лама като негов личен преводач. През 2012 г. французинът се подлага на особен експеримент, в който американският невролог Ричард Дейвидсън сканира мозъка му чрез магнитно-резонансна томография. Резултатите от опита показват, че докато Рикар медитира, мозъкът му произвежда уникално ниво на гама вълни, свързани със съзнанието, обучението, паметта и вниманието. Активността в лявата префронтална кора на главния мозък е повишена, което пък осигурява позитивния му поглед върху света. Именно заради тези резултати Рикар е обявен за най-щастливия човек на планетата.

„Не е достатъчно само да се отправят желания или молитви. Трябва да се намеси разумът, като се опира на опита.“

Далай Лама

Сподели в: