Музи и модели – изложба живопис на голо женско тяло

На 4 август, четвъртък, от 18:00 ч. в галерия "Кватдрат 500", зала 19 ще бъде открита изложбата "Музи и модели", посветено на голото женско тяло. Кураторът Искра Траянова е подбрала десет чуждестранни и десет български художници, чиито живописни творби от периода 1900–1950 г. са част от фонда на музея.

От Античността, през Ренесанса и до днес, човешкото тяло в неговата голота, е главното свързващо звено с класическите дисциплини, като запазва значението си на академична практика и на източник на самостойни пластични конструкции. Несъмнено голото женско тяло, с дълбоко присъщата му способност да излъчва чувствен порив, вълнува въображението и окото на художницитеи налага своето трайно присъствиекато един от основните сюжети в иначе твърде неспокойното развитие на европейското изкуство през първата половина на ХХ век.

В този сгъстен отрязък от няколко десетилетия българското изкуство излиза на европейската културна сцена – с участия в Парижкото изложение, на Венецианското биеналеи в престижни международни изложби. Между двете световни войни у нас се появяваново поколение художници с ярко изразен индивидуален стил. Смодерните си възгледи и иновативни художествени практиките успяват да отворят и приобщят българската живопис към европейските процеси. Това са автори, получили солидноакадемично образование в най-реномираните художествени академии и училища в Мюнхен, Париж, Виена, Берлин, Флоренция, Рим, Торино и Прага. При възприемането на чуждия опит се откроява обща тенденция на неприемане на крайните проявления на европейския модернизъм и авангард. Интересът се насочва към неокласицизма, постимпресионизма, символизма, сецесиона и експресионизма.

Представените в изложбата европейски художници сеутвърждават в сложната и противоречива обстановка между двете световни войни.Тяхното изкуство попада в една спокойна зона, далеч от модите на деня, чужда на крайните теории и формули в изкуството. Без да отричат големите достижения на своите авангардни колеги, чието близко наследство признават, но отказват да следват, тези творци предпочитат да останат верни на връзката си с реалността. Живописта им,преосмислилауроците на Сезан,стои по-близо до интимизма наБонар, Вюйар и Матис.Ясно заявеното пристрастие на включените автори към боравенето с определени форми на синтетичен и експресивен реализъм,се оказва пресечната точка на обособилото се диалогично пространство.

„Пресечни точки“е проект на Националната галерия, който има за цел проблематизирането на културните взаимодействия при срещата на новото българско изкуство севропейския художествен опит.

Еспозицията ще може да бъде разгледана до 30 октомври.

Място:
Квадрат 500, зала 19
Пл. Св. Александър Невски

Снимка – картина на Маша Живкова-Узунова

Сподели в: