Музика по текстове на френски символисти

На 21 ноември (сряда) 2007 г. в “Отвъд алеятА На таванА” (ул. “Будапеща” № 31) от 18.30 часа Салон за музика и рефлексии с Илия Граматиков и Николай Колев представя “Музика по текстове на френски символисти”

“Нещата съществуват, ние няма защо да ги създаваме; трябва само да уловим съотношенията им..,”. Тази мисъл на Маларме е отправната точка и стратегията ни за случването на ноемврийския салон, чиято амбиция е да погледне към френския символизъм не през призмата на литературната теория, а през музиката, писана върху добре познати ни и недотам творби. Музика, иманентна на съответните стихове и проза от втората половина на 19 век, защото “… тъкмо тези съответствия изграждат стиха и оркестъра”.

Ще се опитаме да заобиколим теориите за “символа” (а не е ли всяко изкуство символично?!), за да бъдем изцяло в сферата на естетическата наслада и на провокативните хипотези, кръжащи около творци като Маларме, Верлен, Рембо…

Дебюси, Равел, Фуре, Шосон, Дюпарк, Пуленк, Варез, Сен-Санс, Онегер, Бритън и др. ще ни “онагледят” звуково текстовете, претендиращи да са по-близо до изразните средства на музиката отколкото до тези на литературата.

И за да не пренебрегнем нито едно сетиво (така съветват символистите) ще аранжираме музиката и словото с репродукции на художници, мислещи се и/или мислени като символисти. Ако ви е любопитно до колко музикалността на думите в един и същ символистичен текст сугестират прилики в изразността на музикални творби на различни композитори, можете да направите сравнението с нас, както обикновено – в предпоследната сряда на месеца, от 18:30 часа.

Салонът се осъществява с любезното съдействие на Столична Община и Франкофонски клуб за развитие.

Сподели в: