Московският Малый театър гостува в София

Московският Малый театър гостува в София. Руската трупа ще представи на 11 септември 2008 г. в Народния театър "Иван Вазов" спектакъла "От ума си тегли". Постановката ще започне в 19 часа.

Спектакълът “От ума си тегли” на А. С. Грибоедов в интерпретацията на Малый театър от Москва е и традиционен, и в същото време новаторски прочит на един от шедьоврите на руската литература и драматургия. При поствянето на тази христоматийна комедия в стихове са използвани варианти от по-ранните редакции на творбата. Много от редовете на пиесата са станали пословици и днес са активно употребявани словосъчетания.

В настоящата постановка голямо внимание е отделено не само на социалната острота на пиесата, но и на лирическата тема за първата любов.

Постановка – С. В. Женовач.
Художник – А. Д. Боровски.
Музикално оформление – Г. Я. Гоберник.
Режисьор – З. Е. Андреева

Билети ще бъдат пуснати в продажба от 1 септември 2008 г. Цени – 8, 10, 15 и 20 лева.

Сподели в: