Можем или не можем без найлонови торби

Защо се организира Световеният ден без найлонови торбичики – 3 юли и защо е важно да спрем тяхната употреба, като и на всякакви пластмасови изделия за еднократна употреба?

– Защото до момента в България мерките за намаляване на употребата на    еднократни полиетиленови пазарски торбички няма успех. Забраната на   тези торбички се подкрепя от европейското занконодателство и би била   много по-ефективна мярка, ако я приложим в България.

– Ежегодно по света се използват до 1 трилион полиетиленови торбички, което се равнява на 1 милион всяка минута. Средностатистическият полезен живот на една полиетиленова торбичка трае 12 минути, след които тя се превръща в ненужен отпадък;

– В Европейския съюз годишно се употребяват *800 000 тона *полиетиленови торбички за еднократна употреба, или 191 броя  на
  глава от населението, но от тях се рециклират едва 6%. Останалото количество приключва в най-добрия случай на сметищата, където често създава проблеми като запушва колекторните тръби за инфилтрат (вредните отпадни води от отпадъците), или замърсява околната среда не само в градовете, но и на отдалечени места в природата;

– Лекотата на полиетиленовите торбички позволява разпространението им надалеч – огромно количество отиват в световните морета и океани, където причиняват смъртта на над 100 000 морски животни годишно;

– Полиетиленовите торбички се произвеждат от невъзобновяеми и ограничени суровини – петрол и природен газ. 40 % от използвания
  петрол в световен мащаб отива за производство на пластмаса;

– Всяка година умират на 1 000 000 морски птици, заради погълната пластмаса, която объркват с храна;

– При изследвания на морската вода във всеки литър отношението на планктона и пластмасата е 1 към 6 в полза на пластмасата.

Всички тези ужасяващи статистики не са само цифри, а показват реален проблем, който всеки от нас може да предотврати, като спре използването на пластмаса за еднократна употреба и използва платнени торби, вместо найлонови.

Още по темата: Безнайлоново парти на 3 юли в Парка "Заимов"

Сподели в: