„Множеството интелигентности“ на харвардския професор Хауърд Гарднър

На книжния пазар излезе книгата „Множеството интелигентности“ на харвардския професор Хауърд Гарднър. Откъс от книгата прочете тук.
 
Известният професор от Харвардския университет Хауърд Гарднър разяснява теорията за множеството интелигентности, проследява отзвука, който тя предизвиква по света през последните 25 години и разкрива новите й постижения в практиката в книгата „Множеството интелигентности“ (ИК „Изток-Запад“).
 
Световноизвестният проф. Хауърд Гарднър е преподавател по когнитивно развитие и педагогика в Харвардския университет. Познат на българския читател с книгата „Нова теория за интелигентността”, както и с лекцията си от 2009 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Гарднър хвърля повече светлина върху теорията за множеството интелигентности (МИ) в едноименното издание „Множеството интелигентности“. Ученият прави подробен обзор на теорията, проследява нейния отзвук по света и разкрива новите й постижения в практиката, като изгражда мост между теорията и работната среда.
Основавайки се на науката за ума (когнитивистиката) и на невронауката (науката за мозъка), проф. Гарднър определя теорията за множеството интелигентности като „плуралистична визия за ума, при която се взимат предвид различните аспекти на познанието и се приема, че хората имат различни когнитивни качества и контрастиращи когнитивни стилове. Представям идеята за училище, ориентирано към отделната личност, което се отнася сериозно към многоаспектния подход към интелигентността.“
 
В „Множеството интелигентности“ (с подзаглавие „Нови хоризонти на теорията и практиката“) Гарднър прави съвременно обобщение на МИ теорията 25 години след нейното създаване. Авторът разглежда също допълнителните интелигентности, разликата между домен и интелигентност и различните концепции за интелекта. Той описва отношението на интелигентността към други човешки когнитивни способности като креативност, експертност и гениалност, обръщайки специално внимание на това как едно психологическо проучване прераства в набор от образователни теми и препоръки. Гарднър онагледява и разсъжденията си върху бъдещето на теорията за множеството интелигентности, отговаряйки на основните въпроси и критики, повдигнати през последния четвърт век. Въпреки враждебните условия на консервативните образователни системи, характерни за почти цял свят, и въпреки доминацията на „училищата щампи” – както ги нарича харвадският професор – семената на МИ теорията успяват не само да покълнат, но и да дадат плод.
 
В „Множеството интелигентности“ Хауърд Гарднър ни представя и някои емблематични образователни проекти, основани изцяло на МИ теорията:  проектът „Нула”, заедно с който надничаме в спектралната класна стая; редица важни дискусии – за разбирането като приоритет на образованието, за оценяването, доколко са справедливи претендиращите за равен старт IQ, SAT и други тестове, какво е индивидуализирано образование и къде е неговото място, какво е процесфолио и как може да се прилага и др.

Сподели в: