Младите, активни и заможни хора с интерес към културата посещават редовно Kafene.bg

37% от аудиторията на сайта за култура и изкуство www.Kafene.bg е на възраст между 21 и 30 години, над две трети са висшисти, и 82% от всички посетители на сайта работят. Това са част от интересните детайли за профила на аудиторията на Kafene.bg, които разкри проведеното от Сова 5 през октомври и ноември проучване*. По данни на Gemius** аудиторията на сайта възлиза на 24 000 уникални посетителя месечно.

Изследването на Сова 5 потвърждава, че хората, които активно се интересуват от изкуство в България, са относително по-заможни: 47% от посетителите на сайта разполагат месечно със суми над 501 лв. само за лични нужди,  което е по-висок показател от средния за страната.

Най-интересни за читателите са темите кино, пътешествия, театър, фотография и свободно време, а една трета проявяват интерес към изкуството като цяло. За по-голямата част (47%) от посетителите на сайта изкуството е най-вече развлечение, за една трета това е хоби, а почти всеки пети се занимава професионално с изкуство. Най-активни в сайта са именно професионалистите и запалените любители на изкуството.

"Щастливи сме, че само за година и половина Kafene.bg реално успя да достигне точно до тези хора, които си бяхме поставили като цел в началото“ – така Жюстин Томс, главен редактор на Kafene.bg, коментира резултатите от проучването на Сова 5. „Това се дължи на добре обмислената ни редакционна политика, която взема предвид спецификите на онлайн медиите. За нас съдържанието и интерактивността са най-важните компоненти. Публикуваме по 20 нови материала дневно, всяка седмица имаме интервю, правим забележително много конкурси и инициативи – като Новеловите награди, поетичните кафенета, фотоконкурси и др."

Повече за Kafene.bg и цялото проучване на Сова 5 можете да видите онлайн на сайта www.az-media.biz

*Проучването на Сова 5 е реализирано в периода 24 септември – 26 ноември 2008, по метода на pop-up анкета с ограничаване на банерния призив за участие и забрана за повторно гласуване по cookies. Обем на извадковата съвкупност: 233 потребители на Интернет посетили сайта www.Kafene.bg в периода на проучването.
**Аудиторията на Kafene.bg се измерва всеки месец от Gemius.

Сподели в: