Младежи в риск участват в спектакъл “Вълшебната стая”

Спектакълът „Вълшебната стая” е част от сценичното производство на арт-работилницата, с участие на деца и младежи от Дом за деца „П. Р. Славейков” в партньорство с професионални актьори. Той е разработен на основата на 5 класически приказки: 4 на Андерсен и 1 на братя Грим, които докосват съдбата на децата и младежите в неравностойно положение.

Спектакълът е част от Фестивал за изкуство в публичното пространство в Западен парк, организиран от Фондация Кредо бонум и Столична община и ще състои на 21 юни от 21 до 22 часа в дома за деца “П.Р.Славейков”, ул. „Пиротска” 175, спирка на метрото „Вардар” (срещу кино „Арена”).

Фондация „Артист ” има за цел производството на сценични и приложни проекти, които работят с цел социализиране и постигане на трудова заетост със средствата на изкуството на деца и младежи от институциите, маргинални групи и деца и младежи в риск.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на официалния сайт на фестивала: www.zapadenparkfest.bg

Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Фестивалът „Западен парк” подкрепя кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска културна столица.

Сподели в: