МК отпусна 1 023 499 лева за българските библиотеки

Министерството на културата отпусна 1 023 499 лева за 687 български библиотеки. Парите са за одобрените проекти от приключилата първа конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” .

За конкурсната сесия в Министерството на културата постъпиха 740 проекта, от които експертна комисия с председател заместник-министърът на културата Надежда Захариева одобри 687 на обща стойност 1 023 499 лв. Решението на комисията бе утвърдено със Заповед на министъра на културата № РД 09-531/08.08.07 г.

През месец септември предстои обявяването на втората конкурсна сесия по програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. За нея в министерството са осигурени още близо 1 милион лева. Кандидатстването е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, изготвени по утвърдени от министъра на културата правила. Основната цел на програмата е да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като центрове на духовност, придобиване на знания и информация.

Сподели в: