Михаела Мирою издаде книгата си за жените и висшето образование и у нас

Книгата на румънската политоложка проф. Михаела Мирою “Насоки за поощряване на равнопоставеността на половете във висшето образование в Централна и Източна Европа” бе представена в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Авторката предлага една регионална и международна гледна точка към приоритетите на жените в образованието в началото на ХХI век.

Ключовото понятие е равнопоставеност на половете. То е предпочетено пред “равенство на половете”, защото има по-богати значения. Акцентът е поставен по-скоро върху справедливостта и честността, отколкото върху равенството.

Михаела Мирою предлага и препоръки, структурирани на различни нива, с цел да “подскаже” как биха могли да бъдат развивани, осъществявани и наблюдавани чувствителни към пола политики във висшето образование. Тя се спира и на особеностите на комунистическия преход, които слагат своя отпечатък.

Книгата е полезна както за работещите в науката, така и за по-широката общественост.

Михаела Мирою е професорка в Националното училище за политически науки и публична администрация в Букурещ. Тя е и експерт с международно признание в областта на феминизма и социалните изследвания на пола. Има и множество публикации в областта на философията, етиката и политическата теория.

Изданието е осъществено по проект на Българската асоциация на университетските жени.
Цената е 5 лева.

Сподели в: