"Мисия Goteen родител" среща родители с детски психолог

На 3 януари, неделя в "+това", на ул. Марин Дринов 30 ще се състои среща на родители с детски психолог. Вход свободен.

Със специална среща с детски психолог приключва проектът GoTeen.si на Фондация "Цветан Цанов", реализиран с подкрепата на EEA Grants (повече информация за дейността на програмата може да откриете тук – www.ngogrants.bg). Тази неделя Валентин Стоилов ще разговаря с родители по най-важните теми, свързани с отглеждането на децата, както и ще отговаря на индивидуални въпроси, които те си задават – "Добър родител ли съм?", "Правя ли нещата по правилния начин?", "Как да отгледам щастливо и спокойно дете?".

Срещата ще протече в две части – по време на първата част психологът ще се спре върху крайъгълните камъни на родителството, ще разисква добрите и лоши практики, както и най-често срещаните грешки, които родителите допускат спрямо децата в различни възрасти. Втората част е запазена за дискусия върху най-наболелите проблеми, свързани с отглеждането на спокойно и щастливо дете и индивидуалния подход, които родителят може да приложи, за да се справи в зависимост от особеностите на семейната среда. "Мисия GoTeen родител" е логичното продължение и естествен финал на проекта GoTeen.si, който през последната година доказа, че модерната и приятелски настроена платформа може да провокира деца и тийнейджъри да изразяват себе си по позитивен, артистичен и интелигентен начин, да се съберат и да се превърнат в “Отряд за правене на добро”. Играта въвлече във своите мисии цели 782 участника. Най-упоритите от тях преминаха през 12 нива, на които ги очакваха различни предизвикателства, които да събудят тяхната креативност и да вложат творческия им потенциал в положителна посока.

Фондация “Цветан Цанов” вярва, че всеки е готин сам по себе си и просто трябва да открие доброто в себе си и да го покаже на света. Това е и пътят към по-осъзнати и позитивни младежи, без склонност към агресивно поведение към хората и света около себе си.

Повече за Валентин Стоилов:

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и Българско психоаналитично пространство. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Цветан Цанов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“ Заявлението е неотменима част от всички печатни, дигитални, аудио и визуални материали по проект, изпълняван от бенефициент на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Сподели в: