Меценатска програма Култура

Дългоочакваната меценатска програма “Култура” на Столична община вече е обявена.

Приемат се предложения за реализиране на проекти по Програмата в следните области :

1. Културни инициативи на територията на Столична община.

2. Произведения на аудио и визуалните изкуства, свързани със София.

3. Участие на творци и колективи от София в международни културни форуми.

4. Организиране на посещения в столицата на чуждестранни творци, мениджъри и програматори /медиатори/ в областта на културата и изкуствата.

5. Интеркултурен диалог и сътрудничество с организации по проекти на ЕС.

6. Проучване, опазване и реставрация на недвижимите паметници на културата.

Краен срок на подаване 15.09.2007 г.

1. Издания, създадени или свързани със София и развитието на културата и изкуствата.

2. Проучване, опазване и популяризиране на традиционната за София култура и автентичен български фолклор.

3. Дебюти в областта на сценичните и визуални изкуства, музиката и литературата.

4. Изработване на визуални, печатни, електронни и др. материали с рекламен характер, свързани с културната програма на Столична община.

5. Естетизация на градската среда

Краен срок на подаване 10.10.2007г.

Проектите трябва да са свързани със следните видове изкуства:

Литература (поезия, проза, художествен превод, публицистика);

Театър (драматичен, куклен, вариететен, цирково изкуство);

Музика (музикално творчество, изпълнителско изкуство, танцово изкуство);

Изобразително изкуство (живопис, графика, скулптура, неконвенционални форми, художествена фотография);

Кино (игрално, документално, анимационно, телевизионно);

Архитектура и благоустройство (естетизация на градската среда);

Журналистика (електронни медии, печатни издания, фотожурналистика);

Подробните материали за конкурса и формуляри за участие могат да се получат на http://www.sofiacouncil.bg

Предложенията се приемат в “Дирекция “Култура и образование”

на Столична община, пл. “Славейков” № 4, ет. 4, стая № 410, дясно.

за повече информация тел.: 9862275, 9882008, Надежда Семова.

Сподели в: