Метод за геометрично представяне на музикални обекти описаха композитори в САЩ

Метод за геометрично представяне на музикални обекти и операциите върху тях публикуваха в сп. “Сайънс” композиторът Дмитрий Тимошенко от университета в Принстън, САЩ и негови колеги. Чрез него музиката може да се визуализира, математически да се изследва сродство между музикални произведения, по нов начин да се погледне на проблематиката на теорията на музиката и дори да се стигне до създаване на нови музикални инструменти.

Идеята на изследователите е, че, за да анализираш музиката, трябва да умееш да игнорираш информацията. Под музикален обект те разбират последователността на нотите, възпроизведена от един или няколко инструмента (акорд).

Дмитрий Тимошенко и колегите му представят акорда като точка в геометричното пространство, а след това използват отношенията на еквивалентност за преобразуване на това пространство.

Сподели в: