Международна конференция, посветена на университетските библиотеки, ще се проведе в Арбанаси

Международна конференция на тема “Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство” ще се състои на 16 и 17 ноември 2008 г. в село Арбанаси. Тя се организира от Министерството на културата и Асоциацията на университетските библиотеки (АУБ) и се провежда в рамките на Националния проект "Къща" по повод Европейската година на културното многообразие 2008 г.

В програмата са предвидени два основни панела. Първият е насочен към програмата "Еразмус" на Европейския съюз и мобилността на студенти и преподаватели в общността. Ще бъдат наградeни победителите от студентския фотоконкурс и конкурса за есе на тема “Моят проект по мобилност. Преживян… или мечтан”. Вторият панел разглежда университетските библиотеки като среща на науките, културите и многоезичието.

Проектът на Асоциацията на университетските библиотеки "Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство" е спечелен в конкурс на Министерството на културата и се съфинансира от Европейската комисия. Той е насочен към младите хора, студентите и библиотечната и академическата общност.Тай утвърждава не само традиционната роля на университетските библиотеки като средище за научно и духовно общуване, но и техния съвременен имидж на комуникационни, модерни центрове за реални и виртуални срещи, за обмен на информация и за активен междукултурен диалог.
 
В проекта на АУБ са включении разнообразни дейности – създаване на уеб сайт, студентски фотоконкурс и конкурс за есе на тема “Моят проект по мобилност. Преживян… или мечтан”, международна конференция, публикуване на сборник и други. В него участват Асоциацията на университетските библиотеки в България, Библиотеката на Хумболт университет, Берлин – Германия, Централната библиотека на Факултета по социални науки, Мазарик университет, Бърно – Чехия, Институтът по информация и библиотечни науки на Факултета по мениджмънт и социална комуникация, Краков – Полша, Юридическата библиотека на Европейските общности в Люксембург и други.
 

Сподели в: