Международна изложба Трансформ 2012 ще се проведе в Солун през септември

Настоящето трето издание на „Трансформ“ ще се проведе през месец септември 2012 г. Тема на изложбата е митът за „Кутията на Пандора“, като ще бъдат представени произведения от всички видове изкуства, без ограничения по отношение на стил, техника и материали, създадени от студенти от десет водещи университета и академии за изобразителни изкуства от Югоизточна Европа. Целта на изложбата е да демонстрира както артистичните способности на студентите, така и променящите се гледни точки към темата, изразени чрез техните работи.

Националната художествена академия представя произведения на 22-ма студенти от бакалавърската и магистърска степен на различни специалности от факулетите по изящни и по приложни изкуства. Тематичната рамка на изложбата – “Кутията на Пандора” е проблематизирана с разнообразни творчески стратегии и със средствата на различни по визуалните си решения творби. Съпоставени помежду си, обектите на изложбата създават една доста разноезична художествена среда, чиято селекция има своите основания в стремежа да бъдат откроени, както общия идеен фокус, така и особеностите на индивидуалните стилове. Като цяло, референциите към темата оставят място за импровизация като класическия прочит на митологичния сюжет в повечето случаи е изместен в полето на иносказателното. В преобладаващия случай, авторите намират ключови опорни точки от фабулната част на мита за Пандора, около които изграждат своята интерпретация за него. Предефинирането на идеята довежда до обмен на идеи в един изключително широк диапазон – от цитати по “вечните теми” на традицията до постмодерна еклектична трансформация, като концептуалните решения определено преобладават. 

Изложбата е резултат от дългосрочен международен проект за партньорство и представя творби на студенти от десетте най-известни висши училища по визуални изкуства в Югоизточна Европа – Академията за изящни изкуства в Тирана, Академията за изящни изкуства и дизайн към Университета в Любляна, Академията за изящни изкуства и дизайн към Университета в Загреб, Академия по изкуства – Сараево, Национален университет по изкуствата – Букурещ, Национална художествена академия – София, Факултет за изящни изкуства към Университет „Аристотел“ – Солун, Университет по изкуствата – Белград, Университет по изящни изкуства “Мимар Синан” – Истанбул, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Скопие.

Основна цел на проекта е да покаже постиженията на участниците в областта на образованието по изкуствата и научната дейност, както и да отрази новите тенденции в развитието на съвременното изкуство в региона.

Сподели в: