Международен събор за богомилството – 8-10 април

От 8 до 10 април в местността Омуртагов мост край Велики Преслав ще се състои Международен събор за богомилите. Събитието е посветено на историята и значението на богомилското учение за Европа и света, дало културата и ренесанса на Европа, Втория златен век на България, демокрацията, болниците, училищата за деца в света и много други.

В програмата са включени беседи и дискусии в широк обхват на културно-духовните и езотерични процеси през вековете до наши дни. Специални гости ще бъдат богомили от международния Богомилски център в Загреб, Хърватия, както и светилата в сферата на богомилите и духовните български учения – Христо Маджаров, Христо Буковски, Спас Мавров, Галя Маджарова, проф. Ерика Лазарова, астрологът Филип Филипов, Георги Мелихранов, Тодор Ялъмов, д-р Румен Стоилов, д-р Надя Панчева, председател на сдружение Велика БОЛГАРИА Патриция Кирилова, изследователи от чужбина и др. Към събора ще се присъединят и участници от Италия, Франция, Румъния, Босна и Херцеговина.

"От незапомнени времена един дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ,отправяйки неговия дух отвъд природните ограничения на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в Богомилството – български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа. Уникално по значение, всеобхватно по съдържание и космополитно в същността си, богомилското учение се ражда в средновековна България, поради историческата необходимост да се възстанови истинското, първоначално Христово учение. То представлява цялостна религиозно-философска и езотерично-мистична доктрина, освобождаваща съзнанието от авторитети, религиозни предразсъдъци, църковни догми, заблуди и суеверия. Това са богомилите, това са ни завещали те!", категорични са организаторите на събора.

Идеята за тези чествания е на Асен Асенов Хермес и Марияна Лалова, а първото събитие се случва преди три години.

Организатори и партньори: Фондация "Виделей", сдружение "Велика БОЛГАРИА", ВИП Комюникейшън ПР, "Магнум Опус", "Богомило-катарски център", "Духовен център Слънце", НПО "Геум".

Сподели в: