Мая Кубратова открива изложбата си "Докосване"

Утре в галерия "Минерва" Мая Кубратова ще открие своята изложба "Докосване".
 
"Докосване”, защото тя е точно едно “докосване”, споделяне със зрителя на мигове и настроения, усещания за тях – изразени
в състоянието на различните женски фигури. Авторката обича да експериментира с материалите. Предизвикателство за нея е да
подчини материала, да го насити с чувство, да го превърне в предмет, отразяващ душата.

Творчески търсения: “…обобщени стилизирани до знак образи на красотата, тайнството на любовта, на спомена, на запечатване на мига.”

Харесва скулптурата да е цветна. В нея да има освен обем и линия, и живопис. Мая Кубратова търси единство между релеф и триизмерност. Търси хармония в малките неща – изчистен силует, хармонична линия на обемите в ритъма на тяхното движение, в редуването на спокойни и натоварени повърхности. Скулптурите й се възприемат първоначално като силует, приближиш ли се,
откриваш още нещо, продължават да разказват.

Изложбата ще продължи до 8 юли 2008 г.

Сподели в: