"Маркетинг 3.0: Време е за промяна!" на Филип Котлър

Възможно ли е дейността на една компания да е съсредоточена върху интересите на човека и едновременно с това да е печеливша? Тази книга дава положителен отговор на този въпрос. Поведението и ценностите на една компания все повече се отварят към обществения контрол. Благодарение на разрастването на социалните мрежи хората могат по-лесно да обсъждат компаниите, продуктите и марките както по отношение на тяхната функционалност, така и по отношение на мястото им в обществото. Новото поколение потребители е ангажирано в много по-голяма степен със социалните въпроси и тревоги. Компаниите трябва да се преобразят и да се прехвърлят с възможно най-голяма гъвкавост от досега сигурните предели на Маркетинг 1.0 и 2.0 в новия свят на Маркетинг 3.0.

В Маркетинг 3.0 световноизвестният маркетинг гуру Филип Котлър обяснява защо бъдещето на маркетинга е в създаването на продукти, услуги и типове организационно поведение, които вдъхновяват, включват и отразяват ценностите на целевите клиенти.

Всяка промяна на макроикономическата среда поражда промяна в поведението на потребителите, което на свой ред променя и маркетинга. През последните шейсет години маркетингът се превърна от продуктоцентричен (Маркетинг 1.0) в клиентоцентричен (Маркетинг 2.0). Днес сме свидетели на поредната трансформация на маркетинга в отговор на новата динамика на средата. Виждаме как компаниите разширяват фокуса си от продуктите към потребителите и от потребителите към общочовешките проблеми. Маркетинг 3.0 е този етап, в който от клиентоцентричност компаниите се насочват към човекоцентричност, а рентабилността се балансира от корпоративната отговорност. Вече сме свидетели на зараждането на Маркетинг 3.0 или ерата, чийто двигател са ценностите. Вместо да възприемат хората единствено като потребители, маркетолозите трябва да започнат да ги третират като комплексни човешки същества, притежаващи ум, сърце и дух. В замяна, клиентите избират компании и продукти, които задоволяват най-дълбоките им нужди за социална, икономическа и екологична справедливост. Компании, които са ръководени природосъобразно и създават истински ценности, съобразяващи се със социалните, ще са най-конкурентоспособни. Новите медии ще съобщават все по-често за социално ангажирани компании и това ще влияе върху избора на все повече клиенти.
Клиентите търсят не само функционално и емоционално удовлетворение, избирайки продукти или услуги, те търсят удовлетворение на човешкия дух. Mаркетинг 3.0 предприема холистичен подход към клиентите, като към многоизмерни и ценностно ориентирани човешки същества, и дори като към свои сътрудници.
Клиентите са осъзнали, че тяхната покупателна сила има огромно влияние и се възползват от това като споделят изборите си. Maркетинг 3.0 разкрива как можете да използвате разговорите на клиентите в своя полза и да си сътрудничите успешно с клиентите поддръжници на продуктите и компанията ви.
Клиентите са по-осведомени, по-активни и по-силни от всякога. Maркетинг 3.0 е уникален наръчник за това как да демонстрирате близостта си с тази вътрешно свързана глобална общност и как да печелите в новата ера на маркетинга.

В 47-ата си книга проф. Филип Котлър обяснява и анализира защо ценностите имат значение за бизнеса. В Маркетинг 3.0 световноизвестният маркетинг гуру доказва, че бъдещето на маркетинга е в създаването на продукти, услуги и фирмено поведение, които вдъхновяват, включват и отразяват ценностите на целевите групи.
Business Week

Филип Котлър отново е лидер в сферата на стратегическия маркетинг, предоставящ навременни прозрения, изключително важни за сегашния период на трансформация. Маркетинг 3.0 е вашето конкурентно предимство.
Денис Дънлап, изпълнителен директор, Аmerican Marketing Association

Книгата ясно излага основните идеи на автора и дава реални примери, с чиято помощ да приложите маркетинг 3.0 на практика в своята организация.

ИК Локус Пъблишинг

Сподели в: