Мария Райчева представя живописна изложба "Иконостас"

Живописната изложба на Мария Райчева “Иконостас” се открива на 19 април 2008 г. в софийската галерия “Астри”. Изложбата визира осем български църкви, датиращи от ХVII – ХIХ век, в Преобреженски, Рилски, Роженски и Бачковски манастири и църкви от Банско, Самоков, Арбанаси и Добърско.

Според християнската догматика иконостасът символизира невидимата преграда между небесното царство (олтара) и земното (наоса). Разположението на иконите и декоративните елементи е подчинено на определена схема.

Цветовете също са носител на символика. Зеленото е символ на божествената светлина, червеното – на земното начало и човешката природа на Христос, синьото – на божествената му природа, небесното начало и трансцендентността.

Сподели в: