Мариян Райков: Замисляйте се всеки път как и къде си изхвърляте отпадъците

Представяме ви един от малкото специалисти в България запознати и развивали се в сферата на разделното събиране на отпадъци от опаковки. Мариян Райков се занимава с тази дейност от самото и създаване в България, като част от екипа на първата организация за разделно събиране ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД. Вече единадесет години той развива опит в областта на събирането, предварителната обработка на отпадъци и рециклирането им. Ръководил е и активно е участвал в разработването и внедряването на редица иновативни за страната технологични проекти.

Как мислите – кое спира хората да събират разделно? Липсата на знания или липсата на желание?

Разделното събиране е въпрос на възпитание и лично разбиране. Нежеланието за поемане на лична отговорност и осъзнаване на последствията от консуматорското ни поведение е най-важното, което пречи на разделното събиране. Липсата на знания е само удобно оправдание. Днес има достатъчно информация и са създадени условия всеки да може да събира разделно, стига да поиска.

Кое е основното, което носи за вас самия удовлетворение от работата?

Добре свършената работа и резултатите от нея, а именно да събираме все повече отпадъци, които да се използват като суровини за превръщането им в нови продукти.

Ако можехте да промените нещо в един квартал или град, кое би било то?

Подобряване на инфраструктурата на квартала (града) за поставяне на контейнери за Разделно събиране на по-удобни места за гражданите, упражняване на контрол от общинските инспекторати върху гражданите за вида отпадъци, които се изхвърлят в контейнерите, за посегателства и кражби върху тях.

Кои отпадъци от опаковки е най-ценно да се събират разделно и с най-голяма ефективност в рециклирането?

Всеки отпадък е важно да се събира по правилния начин, всички замърсяват еднакво околната среда. Някои от отпадъците от опаковки се рециклират 100 %, други имат нужда от допълнителни добавки, за да се превърнат отново в продукти за употреба.Например стъклените бутилки могат да се рециклират бекрайно много и всеки път да се произвеждат нови бутилки. Хартията може да се рециклира до седем пъти след което тя губи своите качества и се разпада. Рециклирането на пластмасите например при съвременните технологии позволява повторната употреба на 70% от теглото им.По- специфично е рициклирането на многопластовите картонени опаковки за течности – кутиите за сок и мляко, и други видове, които използваме ежедневно. Техният състав е от картон, пластмаса и /или алуминий, чието технологично разделяне е сложно.

Кои стъкла трябва да се слагат в контейнерите за стъкло и кои са най-лошите неща, които сте намирали в тях?

В контейнерите за стъклени отпадъци трябва да се изхвърлят шишета и буркани. Всички други стъкла са с различен химичен състав от този на опаковъчното стъкло и не бива да се смесват. Замърсителите, които силно влияят на качеството на стъклото са порцелан, кристално стъкло, стъкло от осветителни тела и електрически крушки, термично закалените стъкла и др.

Разкажете ни някой куриозен случай от практиката ви.

Хората са изключително изобретателни и съм попадъл на какви ли не гледки. Веднъж с изумление видях моноблок на тоалетна чиния напъхан в зеления контейнер, и досега не мога да си обясня как са го направили. Най-често обаче хората си изхвърлят прозорците при ремонт на апартамента или дори автомобилни стъкла и части.

Има ли държави, където рециклирането е по-успешно от при нас и до какви проценти достигат там?

Държавите членки на ЕС, които още през 90-те години са въвели системите за разделно събиране разбира се са доста по-напред от нас и постигат по данни на Евростат от 2013 г. над 72% рециклиране на отпадъците от опаковки, като в това число са включени стъкло метал, дърво, пластмаса и хартия – сред първенците са Германия, Австрия, Белгия, Швеция, Холандия.

За информация, през 1991 г. се въвежда понятието „разширена отговорност на производителя“. В Германия, а впоследствие и в много страни, вкл. България, е приет закон, който задължава компаниите, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, да отговарят за разделното им събиране и третиране. Въвеждат се и цветни контейнери – зелен, син, кафяв и сив – за разделно събиране на различни видове отпадъци от домакинствата.

През 2002 г. Швеция забранява сметищата – приет е закон, забраняващ сметищата. Отпадъците се рециклират, компостират или се превръщат в енергия чрез изгаряне.

България показва също сериозно развитие – системата за раздлено събиране е въведена от единадесет години и вече успява да изпълни целите за рециклиране от 60%, поставени на национално ниво.

Пожеланието ви към нашите читатели?

Нека да се замислят всеки път как и къде си изхвърлят отпадците.

Още по темата:
Цивилизация от отпадъци

Сподели в: