Марина Стефанова: Учим младите хора по-лесно да намират стаж, работа или финансиране на стартиращ бизнес

Марина Стефанова е един от основателите на Фондация "Каузи". Организацията има 5-годишна история и основна задача да популяризира и възпитава предприемаческото мислене у учениците и младежите; да създава възможности за практика в тази посока и да им помогне да изградят знания и умения за самостоятелно проактивно поведение на пазара на труда.

В това интервю тя разказва за най-новия им проект – Младежкият център за кариера и предприемачество в Люлин. Той е един от общо 24 подобни центрове в цялата страна и допълва дейността на средните училища и кариерните центрове към университетите.Във връзка с това Фондацията започна дарителска кампания за събиране на 6 000 лв., нужни за ремонт на центъра, който се помещава в 90-то СОУ „Генерал Хосе Де Сан Мартин". (Повече за кампанията прочетете  тук.)

Избройте няколко конкретни неща, които центърът ще предлага на младежите. Какво ще предложите на тези, които дойдат при вас?
Консултации по кариерно ориентиране и развитие, краткосрочни програми за социална интеграция и психотерапия, мотивационни сесии, кратки обучения по писане на автобиография и мотивационно писмо, представяне на най-различни типове продължаващо и професионално образование, разнообразни срещи с водещи специалисти от индустрията и… много външни събития, които изискват активното участие на ученици и младежи.

От каква помощ и насока се нуждаят най-много младежите, когато завършат училище и се изправят пред необходимостта/ желанието да работят или учат?
От практически умения как да търсят активно работа, как да кандидатстват за желаната за тях професия, как да се представят по най-добрия начин пред своя бъдещ работодател или инвеститор. Но също толкова важни за тях са и необходимостта някой да им вдъхне увереност, че са способни, че са талантливи и могат да достигнат до висока професионална кариера, ако пожелаят.

Имат ли самочувствие българските младежи, когато завършат училище?
Не достатъчно. Или, по-скоро, в някои отношение, то е излишно, но в нашия случай – не е достатъчно. Повечето от тях не се осмеляват да мечтаят, много бързо и отрано се превръщат в реалисти и дори, песимисти. Материалният свят е превзел почти цялото им съзнание и ежедневие. От друга страна, общуването им е изцяло виртуално. Тези промени имат както положителни, така и отрицателни ефекти върху САМ-О-съзнаването, индивидуалността и амбициите им.

Кариера и работа – къде са допирните точки и еднакво ли трябва да бъде отношението на младите хора към тези две думи?
Разбира се. Там, където има усилена работа, има изграждане на кариера. Все млад човек трябва да разбере, че ако работи това, което харесва, и го работи качествено, то рано или късно ще бъде припознат като специалист в своята област. Не можеш да си позволиш на 20 години да мислиш, че трябва само да си намериш „някаква работа” и „някой” да ти плаща „някакво възнаграждение”. На тази възраст човек има най-много и най-разнопосочни възможности – да продължи да учи, да започне да работи нещо за първоначален стаж, да започне нещо свое, да замине в чужбина и да натрупа впечатления, опит, вдъхновение. Все пак през следващите 45 години от него се очаква да създава своята следа – в семейството, в професията, в общността, в науката, в изкуството, в живота.

Какви предизвикателства очаквате в работата на Младежкия кариерен център?
Предизвикателствата са много и разнопосочни, но всички те са интересни и полезни за нас. Както знаете, в София има изключително голяма конкуренция в областта на средното образование. Тук има много профилирани и елитни гимназии и техникуми. Най-успешните ученици от цялата страна идват да получат своето висше образование в столицата и голяма част от тях остават да живеят и се реализират професионално в София. В тази връзка за родените в града деца и младежи конкуренцията започва от училище и повечето от тях не съумяват да се преборят за бляскава кариера „в центъра”. Те, обаче, стават прекрасни микро предприемачи и имат нужда да получат достъп до актуалните знания и възможности, да добият реални умения за да се справят с предизвикателствата на собствения бизнес или с административните трудности при намирането на първа работа.

Как оценявате помощта на 90-то СОУ и какъв е техния принос в работата на Младежкия кариерен център?
Екипът на 90 СОУ е изключително важен за реализацията на нашата дейност в това училище. Без тяхната съпричастност и ентусиазъм ние не можем да достигнем до децата. Доверието между учителите и консултантите в центъра ни дава възможност да спечелим вниманието на родителите и учениците. Тогава за нас става по-лесно да съумеем да открием техните потребности и да намерим начин, за да ги удовлетворим. Учителите са наши партньори, защото сме обединени от обща цел – да възпитаме и изучим активни и перспективни младеж, които бързо и успешно да намерят своето място на пазара на труда или като предприемачи със собствен бизнес.

Как искате да преобърнете представите на младите хора, че има работа в България и има поле за реализацията на способностите и мечтите им?
Ние не искаме да преобърнем ничии представи. Не търсим и не преследваме онези, на които те позволяват да им създадат подобна негативна представа. Това е хигиена на мисълта, общуването и израстването, която предполага да дадем на децата възможност да чуват положителното, да се докоснат до успешното и до постижимото.
Основната задача, която сме си поставили, е да покажем на онези млади хора, които търсят, как по-лесно да намерят онова, което търсят. Било то стаж, работа или финансиране на стартиращ бизнес.

Прочетете още:
Емилия Иванова: Кариерното ориентиране става на всяка възраст

Сподели в: