Марина Стефанова: Район Подуяне е най-яркият пример за променена градска среда

От началото на юли 2016 започна проектът „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“ на фондация „Каузи” в партньорство със Столична библиотека, финансиран по Програма Европа на Столична община за 2016. В началото на октомври той приключи с отчет и финална пресконференция. За целите му и резултатите разговарям с Марина Стефанова – учредител на фондация "Каузи".

Каква е целта на проекта “Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“ и постигна ли я той след четиримесечна работа по него?

Проектът имаше за цел да адаптира успешна методика за сътрудничество между местните власти и гражданския сектор в полза на устойчивото и иновативно градско развитие, основано на опита на община Лондон. Днес методиката е създадена и публикувана, но все още е далеч времето, в което можем да заявим, че тя се прилага в Столична община. Намираме се в началото на пътя.

Какво означава понятието "креативни индустрии" и каква е тяхната роля в преобразуването на кварталите/на градовете? Какви са плюсовете за квартала/общността от тези проекти?

Креативните индустрии са едни от новообособените индустрии, които тепърва очакват своето признание и развитие. Те включват кино, архитектура, фотография, сценични и визуални изкуства, е-дизайн, гейминг, библиотечно дело и други. Сред представителите на културните и творческите индустрии, обаче, е споделено виждането, че креативна индустрия означава не просто цена и продукт,креативност означава и „дълбочина“, което може да се интерпретиракато светоглед, начин на живот и личностно израстване.

Какъв трябва да е подходът на КТ към сътрудничество с местните власти: "Ние предлагаме, а вие ще изпълните"? Има ли формула на правилното взаимодействие за оптимални резултати по даден проект?

Активността трябва да бъде отличителна черта в диалога и на двете страни. Не можем да очакваме единствено частният бизнес да развива тази индустрия. Креативните индустрии имат и важна социална роля – те допринасят за културното многообразие на района, за намаляване на дискриминацията и повишаване на социалните умения на общността. Тези задачи са основнен приоритет на представителите на общинската администрация, а не на културните предприятия. Ако изобщо можем да говорим за „универсална формула“, то тя задължително включва установяване на постоянен и отворен диалог, в който се поставят общи цели и се определят споделените ценности на живущите в района. Впоследствие, всеки се включва в работата чрез най-добрите активи, с които разполага. И това често не са финансови средства. Понякога много по-важни са контактите и партньорствата.

За да е добра една практика/реализиран проект задължително ли той трябва да има няколко издания през годините или е достатъчно да е еднократен? Имат ли добър ефект за местните общности и краткосрочните проекти?

Повторяемостта на даден проект не е гаранция за неговия успех.
Зад успеха на една пилотна инициатива по-често се крие харизматичен и посветен лидер, който предлага качествено и понякога иновативно културно съдържание. Друга важна особеност е дали тази идея има потенциал да промени средата. Жителите на района бързо и интуитивно усещат този заряд и често без причина я подкрепят от самото начало.

Дайте пример със София и проект, който е променил даден квартал много видимо.

Най-яркият пример за променена градска среда е този на район Подуяне в София. Дом на близо 85 000 души, районът разполага с жп гара, автогари, промишлени предприятия. Жилищното строителство е смесено – къщи, панелни блокове, нови сгради. За последните пет години той се оформи като най-гостоприемният район на столицата за графити художниците. Няколко инициативи за рисуване на графити върху стени са реализирани на територията му през последните години. Всичко започва през 2011 г., когато Фондация за градско изкуство организира първото издание на фестивала за градско изкуство URBAN CREATURES с графити художници в коритото на Перловската река. Днес район Подуяне е предпочитано място за артисти от България. Амбицията им е от 2017-а година да се организира утвърден фестивал за графитно изкуство, с обособени пространства, в които да могат да творят автори от целия свят

А сега накъде? Коя е следващата стъпка – как резултатите от този проект на  практика ще бъдат полезни на КТ и на местните власти?

Всъщност нашата работа тепърва започва. Резултатите от теренното проучване показаха, че културните и творческите индустрии все още не са ясно обособени, а тяхната значимост е все още непризната. Като първа следваща стъпка планираме да представим официално методологията пред Комисията по култура на Столична община, за да насърчи прилагането й от общинските служители в районната администрация. След това планираме да продължим с обученията на представителите на местните власти, защото без правилно разбиране на същността на инвеститора, общинските служители няма да променят съществено резултатите от своята работа.

Сподели в: