Малката София – работилница за създаване на текстове и илюстрации

Проектът цели да представи столицата като жив организъм – малко момиче да подкани посетителите на фестивала в Западен парк да разкажат нейната история, като споделят своите собствени мечти, очаквания, представи и надежди за града и живота в него.

Всеки ден от 17 до 23 юни деца, млади и възрастни ще работят по двойки според интересите и възможностите си, за да творят страница по страница историята на момиченцето София – ще пишат текст или ще рисуват илюстрация към него. Готовите страници ще бъдат окачвани на видно място. В края на деня всички те ще бъдат събрани в една голяма книжка, също ръчно скрепена на място. Така създадената книга ще бъде прочетена пред аудиторията на 23 юни, неделя от 12 часа. Проектът е част от програмата на Фестивала за изкуство в публично пространство, организиран от Фондация Кредо бонум и Столична община.

Фондация SMART
Автори на идеята „Малката София“ са петима младежи от Европа, които са на 9-месечна доброволческа служба в България. Емилио (Испания), Емилс (Латвия), Енико Вероника (Унгария), Каша (Полша) и Мари (Франция) са част от екипа на Фондация СМАРТ, подкрепяйки дейностите на организацията по посока насърчаване позитивното общуване и креативно партньорство на хора от всички възрасти.

Пълната програма на фестивала може да бъде намерена в уеб сайта на събитието: www.zapadenparkfest.bg

Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Фестивалът „Западен парк” подкрепя кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска културна столица.

Сподели в: