„Любовта е пиянство или пиянство от любов” – дванадесети национален поетичен конкурс

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”-
ОТДЕЛ „КУЛТУРА”
ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ”

О Б Я В Я В А Т
ДВАНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан.

Условия за участие в конкурса:

Право на участие имат лица над 18 години.
Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 13.02. 2013 г /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
•едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
•малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации /.

Ще бъдат връчени четири парични награди: първа -150 лв., втора – 100 лв., и трета -50 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели”- 150 лв.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.
Наградените /първа, втора, трета и наградата на Литературното сдружение „Реката и приятели”/ от деветото до дванадесетото издание на конкурса/ нямат право да участват в следващите 3 години.
При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 22.02.2013 г. в Заседателната зала на Община Силистра.

Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра -7500
ул. „С. Велики” №33
Община Силистра
стая 314
За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Справки и допълнителна информация :
тел: 086/816 273 или 816 242;
e-mail: culture@silistra.bg

Сподели в: