Литературен конкурс Любовта е пиянство или пиянство от любов““

На 21 февруари 2008 г. под егидата на Община Силистра и Сдружение на литературните творци "Реката" – Силистра, и с партньорството на Регионална библиотека "Партений Павлович” – Силистра , ще се проведе Седми национален литературен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов", за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан.

Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 15 февруари, понеделник, (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик, съдържащ:
*едно непубликувано и напечатано в 5 екземляра стихотворение;
*малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за обратна връзка и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).
При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.
Ще бъдат връчени три парични награди: първа – 150 лв., втора – 100 лв. и трета – 50 лв.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 21 февруари (четвъртък) от 17.00 часа в зала на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра от жури, с председател Симеон Манолов – поет, член на СБП и дългогодишен журналист.

Сподели в: