Литературен клуб "Перото" се сдоби с първата онлайн глобална библиотека


В литературен клуб „Перото” беше открит първият кът с компютри, предоставящи свободен и денонощен достъп до глобални библиотеки. Инициативата е на фондация „Глобални библиотеки – България”, чиято мисия е да подпомага приобщаването на българите към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.
 
Снежана Йовева, ръководител на направление „Стратегическо развитие, външни комуникации и продуцентски център в НДК приветства гостите с думите:„Перото” е единственото денонощно място, посветено на книгата. Много сме щастливи, че фондация „Глобални библиотеки” избра именно нашето пространство, за да реализира проекта си”.
 
„За мен е огромно удоволствие, че сте тук. През последната година НДК се превърна в сърце на културата, а „Перото” – в средище на всички, които обичат книгата”, сподели Светослав Желев,директор на Национален центърза книгата в НДК.

„Благодаря на фондацията, че дари тези компютри. Това е възможност да бъдем посещавани от студенти, които учат. Идвайки тук, те ще могат да достъпват огромното море от знания, предоставено от съдържанието наглобалните библиотеки”, допълни г-н Желев.
 
„Това беше предизвикателство, тъй като за първи път фондацията предостави компютри на едно такова културно място извън библиотеката. Иска ми се да има все повече електронни книги на български език, които да можем да споделим с вас. Към момента по-голямата част от свободното съдържание, което предлагаме е на английски език. Надявам се това да е въпрос на форма, която ще решим в сътрудничество с Национален център за книгата”,коментира Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки”.


 
Събитието съпътстваше регионален форум на страните, участвали в инициативата „Глобални библиотеки“ на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. Той се проведе в периода 23-25 ноември под надслов „Устойчивост чрез сътрудничество“. По време на срещите бяха потърсени възможности за бъдещо сътрудничество за подпомагане на развитието на библиотеките не просто като информационни посредници, но и като центрове за устойчиво развитие на общностите.
 
Повече за фондация "Глобални библиотеки"
Фондация „Глобални библиотеки – България” е учредена през 2013 година като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища. Тя е  приемник на целите и рeзултатите на Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 година, след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.
 

 

Сподели в: