Летен кукерски карнавал се проведе в Кюстендил

"Еврофутбол" и сдружение "Младежки общински съвет", град Кюстендил организираха кукерски карнавал и изложба на кукерски амулети и маски. Изложбата се състоя в читалище "Братство". Събитията имаха за цел да представят проект за съхраняване на изчезващите кукерски традиции, който се финансира от "Еврофутбол" по кампанията "Живо наследство". Партньор в кампанията е нейният автор – фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ).

Участниците в проекта от сдружение "Младежки общински съвет"  направиха ателие, в което се обучаваха в изработването на кукерски маски и амулети с помощта на дългогодишния майстор-приложник Елена Боянова.
 

Особено важни в кукерството са маските. Те, известно е, гонят злите духове. И макар времето на кукерите да е зимата – от Коледа до Ивановден, в Кюстендил тази година ще гонят злите духове и през лятото.
Маските са  индивидуални, всеки я е рисувал сам, апликирал я е с кожи, рога и пера. Единственото условие, при изработването на кукерска маска е тя да бъде задължително страшна, за да гони Злото. Друга неотменна част от кукерския облик са чановете. Мъжете ги носят на кръста си и танцуват с тях. Различни по форма и големина, те имат същия смисъл – звънът им гони злите духове.

Събраните по проекта предварително информация и снимков материал, чрез проведеното проучване на обреда в региона, ще бъдат използвани за издаването на информационна брошура. Тя ще се разпространява сред жителите на града, кюстендилските училища и различни културни институции за съхраняването и предаването на тази фолклорна ценност.

Инициативата за представяне на съхранените кукерски традиции в град Кюстендил се осъществява по кампанията "Живо наследство", част от мащабния социален проект "Печелиш и помагаш" на "Еврофутбол". Проектът в Кюстендил е един от петнайсетте, финансирани от българския букмейкър, чрез ФРГИ. Те обединяват и възраждат традициите на нашите предци и фолклорното богатство на България, голяма част от които са уникални.

Сподели в: