Лекции: Австрийска литература и култура в европейски контекст с вход свободен

От 24 февруари до 11 май в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведат серия от лекции на тема „Австрийска литература и култура в европейски контекст“.  Те са в пограмата лекционен цикъл в Австрийската библиотека, летен семестър 2015/2016 г. Входът е свободен. Цикълът е насочен към публика, която проявява интерес към тези теми и автори и не е немскоговоряща.

Организатори: СУ „Св. Климент Охридски“, Австрийска библиотека „Д-р Волфганг Краус“ и Посолство на Република Австрия.

Програмата:

Борис Минков (София – Пловдив):
Херман Брох или орнаментът
24.02. 2016, сряда, 16-18 ч.,
Нова конферентна зала

Пенка Ангелова (Велико Търново – Русе)
За актуалността на теорията за маса и власт на Елиас Канети
23.03. 2016, сряда, 16-18 ч.,
Нова конферентна зала

Майа Разбойникова-Фратева (София):
Йозеф Рот. Литературна енциклопедия на мъжественостите
20.04.2016, сряда, 16-18 ч.,
Ректорат, зала І

Младен Влашки (Пловдив):
„Млада Виена“ и млада България. Културен трансфер между България и Австро-Унгария в годините на модерността: три случая
11.05., сряда, 16-18 ч.,
Нова конферентна зала

Място: бул. Цар Освободител 15,
сградата на СУ „Св. Климент Охридски”
(на български език)

Сподели в: