"Къде е Евридика?" – изложба с картините на Кристине Рийк-Зонтаг

Галерия на СБХ, „Шипка” 6
ет. 4, фоайе
20 – 27 май
откриване 20 май, понеделник, 18 ч.

Изложбата ще открие проф. Николай Майсторов; Кристине Рийк-Зонтаг ще представи книгата си “Евридика и Орфей – Път по дърво“, излязла в Мюнхен през април
Къде е Евридика? Заглавието – въпрос на изложбата с картините на Кристине Рийк-Зонтаг в СБХ в София, е също така и въпросът за корените на Европа. Когато художничката пристигна от Германия през лятото на 2012 г. като гостуващ артист в Пловдив, в главата й беше не само митът за Орфей и Евридика. В багажа си тя имаше и литература за Дунавската цивилизация в днешна България, най-старата високо развита култура в света, по-стара от културите на Месопотамия и на Древния Египет. В съвременното съзнание тя почти не е представена. Била е култура на мира, на социалното равенство и на хармонията между половете под женското религиозно ръководство. Къде са се изгубили нейните следи?

Митът за Орфей не е гръцки, той е по-стар; той принадлежи към наследството на тази забравена древна култура. Както Орфей се опитва да върне обратно от подземния свят своята любима Евридика, така и Кристине Рийк-Зонтаг се гмурва в дълбините на българската история, за да открие затрупаното и да съгради мост към социалните “измятания” на днешния ден. Това придава на нейните крайно оскъдни като палитра, изцяло живеещи от силата на експресивната линия картини, едно прикрито напрежение. Заедно с цикъла от картини върху платно добре запознатата с България от години художничка е сътворила и серия от миниатюрни рисунки с туш върху шперплат от щайги за плодове, груб материал, който изисква от щриха на перото вибрираща енергия.

От тези изключително експресивни миниатюри Кристине Рийк-Зонтаг е създала в Германия и книгата “Евридика и Орфей – Път по дърво“ (ISBN 978-3-88849-062-0  € 19.80).Освен иносказателното културно-философско стихотворение за Орфей на поета Ханс Кригер (преведено на български език от Розалина Данова) тя съдържа и “отчетния доклад” на художничката за нейните преживявания и обогатявания търсенето на Евридика в пукнатините на реалността на съвременна България.

Сподели в: