Културен обмен между българи и македонци организират в Кюстендил

Младежи от община Кюстендил и македонските общини Крива паланка, Делчево, Кочани, Щип и Кратово ще участват в проекта "Заедно в бъдещето" по програма ФАР на ЕС. Във връзка с това ще бъдат проведени различни мероприятия – изложби на национални костюми, бижута и предмети от бита, посещения на паметници, които са част от културното наследство в региона, дискусии и конкурс за есе. Целта е да се представи българската и македонска култура на тези райони.

Ще бъда организиран и фестивал "Заедно в бъдещето", в който ще участват млади хора от България и Македония. Предвидено е да се направи и запис на представените песни върху DVD. Форумът ще се проведе през септември в Кюстендил.

Сподели в: