Кръгла маса "Култура и предприемачество – добри примери от София"

Кръглата маса "Култура и предприемачество – добри примери от София " има за цел да представи множество добри примери от пресечната точка между културата и бизнеса, от различни сфери на изкуствата и творческите индустрии.
Същевременно, кръглата маса цели да привлече интереса на общинските съветници и администрацията на Столична община към огромния потенциал на
творческото предприемачество в столицата – в културно, социално, но и в икономическо отношение.
Не на последно място, кръглата маса има за задача да създаде пространство за споделяне на опита и идеите на творчески предприемачи от различни сфери – от
наследство и дизайн, през музика и сценични изкуства, до реклама и видео игри.
Специален гост на кръглата маса ще бъде г-н Лео ван Лоон (Leo van Loon), Creative Factory Rotterdam който е съосновател и собственик на (http://www.creativefactory.nl/) – творчески инкубатор, който дава пространство за развитие на над 70 творчески компании (3500 м2) и включва музикален клуб и зала за събития (1600 м2). Creative Factory е частна инициатива, която се реализира и развива в тясно сътрудничество с бизнеса, образователните институции и публичните власти.
Нещо повече, заедно с 11 агенции от 8 държави Лео ван Лоон е съ-основател на Европейската мрежа за творчески бизнес (http://www.ecbnetwork.eu/). Основната цел на тази европейска мрежа е да допринася за изграждането на Европейския съюз като достъпен, ефективен и печеливш единен пазар за културните и творчески предприемачи.
Допълнителна информация за проекта "Култура и предприемачество" може да откриете тук: http://www.sofia2019.bg/bg/culture_and/enterprise

Сподели в: