Кръгла маса "Деца с проблеми в развитието"

На 15 януари в Бест Уестърн Хотел Експо, зала "Панорама" фондация "Деца с проблеми в развитието" организира дискусионна кръгла маса по проблемите на семействата с деца с увреждания.
Срещата е насочена към представителите на държарните институции, местната администрация, НПО, специалисти, родители, медии.

Целта на кръглата маса е да се обсъдят въпросите, които вълнуват семействата на деца с увреждания, както и да се споделят добри практики в подкрепа на семейства на деца с проблеми в развитието да имат и второ дете и постигане на балансиран подход към децата, осигуряващ оптимална здравословна семейна среда и прилагане на институционално и неформални решения.

Сподели в: