"Кризисен PR" на д-р Маргарита Чутуркова

Кризисният PR изисква особена чувствителност и отвореност към всичко ирационално. Едновременно с това е необходима и висока доза хладнокръвие, за да бъде върната системата към нормалността, да бъде успокоена и излекувана. В този смисъл кризисната комуникация не се отдава на всеки. Тя изисква проницателност, иновативност, широк мироглед, ангажираност и съпричастност.

Въпреки че има своите правила, своя “азбука”, кризисната комуникация стои далеч от шаблона, посредствеността, ограничеността. В заплашително връхлитащият ни кризисен свят кризисната комуникация не признава бариери. Тя е творчество, провокирано понякога от случайността, друг път от екстремния индивидуализъм и поддаващо се по-скоро на подсъзнателните пориви на мисълта, отколкото на теорията.

Кризите са като барабаните на Каланда, за които пише Бунюел в Моят последен дъх. Те започват да бият без прекъсване от обяд на разпети петък до същото време на другия ден, съботата на страстната седмица. Също като тези барабани кризисният тътен и често опустошителен ритъм оставят дълбока бразда в съзнанието на засегнатите от кризата. Техните спомени наподобяват късометражен филм, в който образите и звуците връхлитат, разтърсват, преобръщат света и всичко обично и значимо в него, за да го претворят по нов, понякога болезнен, а друг път вдъхновяващ начин.

За автора:

Преди да се установи в Австрия, д-р Маргарита Чутуркова е била асистент по дисциплината „Кризисен PR“ в магистърската програма по Връзки с обществеността, катедра „Медии и обществени комуникации“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Завършила е журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет (СУ) „Св. Кл. Охридски“. Специализирала е „пъблик рилейшънс“ във Финландия. Преподавала е в Свободния университет и в Департамента по руски език на Юваскюлския университет във Финландия. Автор е на книгите „PR етика“ и „Свободата на словото и нейните граници“. Била е член на Етичната, а след това и на Апелативната комисия на Националния борд за саморегулация в рекламата (НСС). Има деветгодишен трудов стаж в медийната (Вестникарска група „България“) и туристическата (Балкан Холидейс Сървисис) индустрия. Личният сайт на авторката е mchoutourkova.com.

ИК "Сиела"

Корична цена: 12 лв.

Сподели в: